Udder Des 1:4 Jod

Typ
Koncentrerat desinficerande PVP-jodbaserat spendoppningsmedel/spenspray.

Användningsområde
Desinfektion av juver.

Bruksanvisning
Förtunnas alltid med rent vatten före användning. Till 1 del UDDER DES 1:4 JOD tillsätts 4 delar vatten.
Detta blandingsförhållande får inte frångås. Kan sprayas eller doppas på.
Används omedelbart efter mjölkning, dvs. inom de första 20 sekunderna efter mjölkning då spenöppningen fortfarande är öppen och tillgänglig för bakterier.

Godkännande
Godkänd av Fødevarestyrelsen i Danmark under journalnummer 2010-20-5409-00176. Får endast användas omedelbart efter mjölkning. Får inte förvaras tillsammans med livsmedel. Får endast förvaras i originalemballaget.
Godkänd av Svensk Mjölk.

EGENSKAPER
• Snabbverkande och med god långtidseffekt.
• Uppmjukande hudvårdsmedel tillsatt i form av glycerin.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad