Molyslip LQG

Produktbeskrivning
MOLYSLIP LQG är ett krypsmörjmedel som ger en långtidsverkande smörjfilm som reducerar friktion och nötning utan att torka ut. MOLYSLIP LQG är lätt att applicera och ”kryper” in på vanligtvis svåråtkomliga ställen utan att droppa eller rinna som konventionella smörjoljor. MOLYSLIP LQG har mycket hög beständighet mot atmosfärisk påverkan.

Bruksanvisning
Skaka burken väl och applicera MOLYSLIP LQG på alla detaljer där du vill uppnå en långvarig smörjning. Tryckbehållare får ej utsättas för temperaturer över +50°C, gäller även tömd behållare.

EGENSKAPER
• Färg Svart
• Viskositet S.A.E 40/50
• Arbetstemperatur -35° - +90°C

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning