Scantech CyanoAktiv

Produktbeskrivning
CYANOAKTIV är en snabbhärdare för cyanoakrylatlim, som påskyndar härdning, ökar spaltfyllnaden, förhindrar absorption i porösa material, minimerar limspridning samt gör det möjligt att härda cyanoakrylat på öppna ytor. Används med fördel då man vill "bygga" med limmet.

Bruksanvisning
CYANOAKTIV används i kombination med cyanoakrylatlim, för att påskynda härdningen av en limfog. Applicera CYANOAKTIV på den ena fogytan och lim på den andra, då uppnår man en snabbare härdning.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning