Scantech Cyanoclear

Produktbeskrivning
Transparent snabbhärdande, enkomponents cyanoakrylatlim i gelform. Limmar alla porösa material tex trä, läder, keramik, plast, gummi och metall. Är lämpligt för limning av stora spalter.
Kan appliceras vertikalt, även underifrån - utan att limmet rinner.

Bruksanvisning
Rengör ytorna från smuts, fett och olja – använd Scantech Allround Cleaner. Applicera limmet på en av ytorna, fixera och pressa samman delarna. Delarna kan efterjusteras de första sekunderna.
Skall limmet härda på en öppen yta kan SCANTECH CYANOAKTIV användas.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning