Scantech Cyanoblixt

Produktbeskrivning
SCANTECH CYANOBLIXT är ett extremt tunt och snabbhärdande cyanoakrylatlim, med mycket goda egenskaper för limning av plast, gummi och porösa material. Limmet är kapillärverkande och kan därmed appliceras efter att fogytorna har sammanpressats. SCANTECH CYANOBLIXT ger snabba och säkra limfogar som är beständiga mot vatten, drivmedel, olja och lösningsmedel mm.

Bruksanvisning
Rengör ytorna från fett och smuts. För rengöring kan SCANTECH ALLROUND CLEANER användas. Applicera limmet på en avfogytorna, fixera och pressa samman.
För att härda limmet på öppna ytor kan SCANTECH CYANOAKTIV användas.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning