Scantech CyanoXL

 

Produktbeskrivning
SCANTECH CYANO XL är ett elastiskt cyanoakrylatlim för limning av gummi och plast i kombination med varandra och metall. SCANTECH CYANO XL är idealiskt för limning av o-ringar och andra elastiska material eftersom limmet är böjbart till 180°. SCANTECH CYANO XL är beständigt mot vatten, olja, drivmedel, lösnings-medel mm.

Bruksanvisning
Rengör ytorna från fett och smuts. För rengöring kan SCANTECH ALLROUND CLEANER användas. Applicera limmet på en av fogytorna, fixera och pressa samman. För att härda limmet på öppna ytor kan SCANTECH CYANOAKTIV användas.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning