Fresh Up

Typ
Luftrenare.

Bruksområde
Används till att rensa luften. t.ex. på toaletter och i rökfyllda rum. Används av sjukhus, hotell, restauranger, institutioner o. dyl.

Bruksanvisning
Sprayas ut i luften.

EGENSKAPER
• Ger en snabb luktförbättring i rummet.
• Angriper och förintar illaluktande partiklar i luften och efterlämnar en ren och frisk luft.
• Absorberar röklukt.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad