Deodize

Typ
Ett tjockflytande rengöringsmedel och luktborttagare.

Användningsområde
Användas där man vill ta bort generande lukt.
Lämpar sig i livsmedelsidustrin för rengöring av containrar, avfallsrum, soprum, toaletter o. dyl.

Dosering
Vid manuell tvätt: 1,0 dl till 8 liter vatten.
Med handspruta: 10-20% i vatten, eller i koncentrat.
Kan efterspolas med vatten.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning