Dust Buster 100

 

Typ
pH Neutralt golvtvättmedel med dammreducerande effekt.

Användningsområde
DUST BUSTER 100 är en flytande produkt, med bra tvättresultat, som INTE orsakar stopp i golvmaskinernas munstycken.
Dust Buster 100 innehåller ett speciellt coatingsystem, sammansatt av naturoljor. I rengöringsprocessen förses golvet med en tunn beläggning, som binder damm och därmed hindrar detta att virvla upp när man kör på golvet med truckar eller annan trafik. Dessutom hämmas skapandet av statisk elektricitet.

EGENSKAPER
• Produkten hämmar skapandet av statisk elektricitet.
• Produkten är inte märkningspliktig och därför finns inga krav på användning av skydd.

Kundecase: "... den reneste skole i Hjørring"

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Video