Sensitive Naturel

Typ

Mild och krämig tvål utan parfym

Användningsområde

Används för all typ av kroppshygien.
Lämpligt att använda på institutioner, tandläkare och läkarmottagningar, i livsmedelsindustrin, simhallar, storkök, lantbruk o. dyl.

EGENSKAPER
- Utan parfym

- Krämig


More Info:

Data
Säkerhetsdatablad