Dishwashing Tabs

Svanenmärket opvasketabs

Med den nya svanenmärket
opvasketabs, kan Norden Olje erbjuda den största delen av lösningarna, det finns inom området för diskning. Dishwashing Tabs är mycket lämpliga för disk av porslin och bestick i diskmaskiner för små industrier och hushåll.


Hög effektivitet

Dishwashing Tabs tar effektivt bort alla typer av beläggningar i form av fastbrända matrester, läppstift, stärkelse och avlagringar av garvsyra.EGENSKAPER
• Innehåller inte klor eller fosfater.
• Innehåller en glasinhabitor, som medför att glasen blir mycket blanka efter diskningen.
• Innehåller aluminiumskyddande ingredienser.
• Vattenlöslig folie.
• Svanenmärkt.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad