Øjenskyl

Typ
Praktisk Ögonskölj.

Användningsområde
Ögonskölj kan användas till snabb, effektiv och steril sköljning till ett irriterat eller skadat öga för att avhjälpa/minska skador. Vätskan innehåller steril isotonisk saltvattenlösning (0,9 %) natrium kloridlösning.

Bruksanvisning
Ta bort korken, sikta munstycket mot ögat. Skölj ögat med en cirkelrörelse på ca 10-20 cm avstånd. Hål ögat öppet och blinka ca vart 5 sekund.
Påbörja behandlingen så fort som möjligt efter inträffad olycka.

Behandlingstid
Smuts: Skölj tills obehaget försvinner.
Syra: Skölj i minst 5-10 minuter. Uppsök läkare. Skölj ögat under transporten.
Alkalier: Skölj ögat i minst 15-25 minuter. Uppsök läkare. Skölj ögat under transporten.

EGENSKAPER
• Praktiskt, hanterbart och effektivt medel för ögonskölj.

More Info:

Data