Diesel Additiv 2G

Typ
Tillsatsämne till dieselolja.

Användingsområde

Kan används till alla typer av dieseldrivna fordon och motorer.
Kan användas till alla dieseltyper även biodiesel (upp till B10).
Kan också användas till eldningsolja.

Dosering
Tillsätts direkt i tanken. Fyll därefter på med diesel eller eldningsolja.
1 liter till 1000 liter dieselolja/eldningsolja, motsvarande 50 ml till 50 liter diesel/eldningsolja.

EGENSKAPER

• Rengör insprutning och förbränningssystemet.
• Reducerar avgas- och partikelutsläppen.
• Förhindrar och tar bort sot och partiklar i munstycken, ventiler och ventilsäten.
• Säkrar exakt styrningen av insprutningsventilerna.
• Reducerar bränsleförbrukningen.
• Sänker bränslets fryspunkt.
• Emulgerar vatten och dispergerar orenheter i bränslet.
• Håller tanksystemet fritt från korrosion.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Brochure