Molyslip Copaslip

Produktbeskrivning
COPASLIP är ett högtemperaturtåligt specialfett som ger ett optimalt och beständigt skydd mot korrosion, erosion, oxidationer och sammansvetsning av ytor då de utsätts för höga tryck och hög värme. Att använda COPASLIP innebär tidsbesparing, inga avdragna bultar, skruvar eller andra skadade detaljer. COPASLIP rekommenderas vid alla skruvbultförband även ventiler, inställningsskruvar, flänsar, topplocksbultar, kedjor etc. COPASLIP är beständigt mot syra, vatten, ånga och värme.

Bruksanvisning
Rengör ytorna från tidigare föroreningar, applicera COPASLIP på de utsatta detaljerna och montera som vanligt. COPASLIP finns förpackad i 100 gr. tub och 500 gr. burk.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning