Anti Freeze

Typ
Kylvätska i koncentrat till alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Skall förtunnas med vatten innan användning.

Användningsområde
Kylvätska baserat på mono-ethylenglycol (MEG) och inhibitorer, som hindrar korrosion på järn-, aluminium-, koppar- och zinklegeringer.

Bruksanvisning
Läs alltid instruktionsboken för att kontrollera vilka krav som ställs på kylvätskan. Var uppmärksam på att vissa bilmodeller (bl.a. från VW-Group) är fabriksfyllda med ”long life coolant/kylvätska”. ANTI FREEZE får inte blandas med ”long life coolants/kylvätskor”. Rekommenderat blandningsförhållande är 50/50 som ger ett frostskydd på -36°C. Det maximala frostskyddet (-56°C) uppnås vid tilsättning av 60 vol% ANTI FREEZE. Det skall minimum tilsättas 30 vol% ANTI FREEZE (frostskydd: -15°C).

Specifikationer
ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034 (USA), BS 6580 (UK), ONORM V 5123 (Österrike), JIS K 2234 (Japan), CUNA NC956-16 (Italien), AFNOR NF R15-601 (Frankrike).

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad