Chain Saw Oil

Typ
Sågkedjeolja med goda smörj- och vidhäftningsegenskaper.

Användningsområde
Används året runt till fäll- och skärsågar i skogsavverkningsmaskiner samt till motorsågar.

EGENSKAPER
• Mineraloljebaserad sågkedjeolja med god vidhäftning, krypegenskaper och slitageskyddande medel. Detta ger en låg oljeförbrukning samt effektiv smörjning av kedja och klinga.
• Oljans viskositet och vidhäfningsförmåga kombinerat med dess lågtemperaturegenskaper gör den lämplig att användas året runt.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad