2-Grip Tape

2 Grip Tape
2 Grip Tape är en PE-skumbaserad, dubbelhäftande tejp. Med sin unika häft-/limeffekt är den därför mycket lämplig för permanent montering av skyltar, emblem, dekorlister, profiler, speglar o. dyl. Tejpen används i stor utsträckning inom bilbranschen, då tejpen bl a är godkänd av Rover, Citroén, Peugeot m fl, men används även av andra branscher, där kravet på styrka är viktigt. PE-skummet är enkelt att skära/klippa och ger tejpen god ålders- och temperaturbeständighet. Vid påföring ska underlaget vara rent och torrt, fritt från damm och fett. Porösa ytor bör grundas för att ge största möjliga anläggningsyta. Tryck fast tejpen väl mot en av ytorna, ta bort skyddsfolien och tryck delarna mot varandra. Låt delarna få vila före onödig belastning. Tejpens häftförmåga ökar under tiden, den ”gror” sig fast. 2 Grip Tape kan renskäras runt om eventuella dekor/emblem o. dyl. Bästa resultat uppnås, när underlaget och tejpen håller en temperatur mellan +20oC till +25oC. Montering kan utföras ända ner till 0oC.

More Info:

Data