Universal Tape (Vulc)

Produktbeskrivning
Självvulkaniserande polyisobutylen tape. Används på högspänningsledningar, kablar samt förstärkning och reparationer av slangar, rör, vattenrör m.m.

More Info:

Data