Absorb

Typ
Absorberingsmedel för alla typer av vätskor.

Användningsområde
Används i verkstäder, bensinstationer, lager, brandstationer, servicebilar, tvättplatser, soprum m.m. för absorbering av oönskade vätskor efter spill och läckage.

Bruksanvisning
Strö det på vätskan som skall sugas upp. När vätskan är absorberad, skyfflas det hela upp.

EGENSKAPER
• Absorberar olja, fett, bensin, paraffin, vatten, syror, målarfärg m.m.
• Är inaktivt och inte brännbart.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad