Alu Clean

Typ
Surt rengöringsmedel för aluminium.

Användningsområde
Används till rengöring och uppfräschning av aluminium, tex. portar, fälgar, fasader, halkfria golv, trappor och durkplåtar på lastbilar. Kan också användas till fosfatering av metallämnen.

Bruksanvisning
Stora ytor skall alltid rengöras nerifrån och upp.
Verkningstid: upp till 5 min.
Vid användning av varmt vatten (40-50°C) ökar rengöringseffekten.
Påförs med borste, svamp, trasa eller lågtrycksspruta.
Använd borste/svamp för att ta bort smuts.
Skölj alltid grundligt med rent vatten.
Låt inte produkten torka in i ytan.
Upprepa behandlingen om det är nödvändigt, eventuellt med varmt vatten.

Dosering:
Lätt nedsmutsade ytor: 1:20 - 1:30.
Måttligt nedsmutsade ytor: 1:10.
Kraftigt nedsmutsade ytor:1:1 - 1:5, eventuellt koncentrerat.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad