Wood Oil

Typ
Träolja.

Användingsområde
För alla trämaterial utomhus; trädgårdsmöbler, steket, terasser, m.m.

Bruksanvisning
Träytan skall vara helt torr och ren innan behandlingen påbörjas.
Tidigare behandlade trämöbler rengörs med lämpligt medel tex Wood Cleaner. Träytan skall vara helt torr innan oljebehandlingen påbörjas. Om träfibrerna reser sig slipa med fint sandpapper.
Behandlingen skall endast utföras i torrt väder och ej i direkt solljus.
OMRÖRES FÖRE ANVÄNDNING.
Oljan påföres med pensel, rulle eller lågtryckspruta. Efter max. 15 min torkas överflödig olja bort med en ren och torr trasa.
Om träet inte blivit mättat av oljan kan behandlingen ev göras om.
Polera ev den behandlade ytan med en polerduk för att göra ytan extra slitstark.
Efter 24 till 48 timmar – beroende på väder och temperatur – är oljan torr. I denna peroiod ska inte ytan utsättas för fukt eller vatten.

Använd 1-2 gånger per år, höst och vår.

Redskapen rengörs med Faktor.

Åtgång: 12 -14 m²/liter.

Använda trasor eldas upp för att undvika självantändning.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad