Ice Melt Liquid Plus

Typ
Snö- och issmältningsmedel.

Användningsområde

Lämpar sig för borttagning av is och snö. Kan också användas i förebyggande syfte. Används på trappor, körbanor, trottoarer, lastramper o. dyl.

Bruksanvisning

Används i koncentrat. Skakas lätt innan användning. Ta först bort större mängder lös snö och is. Därefter lägger man på produkten med t.ex lågtryckspruta eller dyl.
Vägledande dosering: Förebyggande mot frost , is och snö: 5-15 g/m2
Efter borttagning av snö: 15-40 g/m2
Överdosering kan göra ytan hal!

Följande faktorer har inverkan på doseringen:
Ytans typ: På porösa ytor som t.ex grus och sand skall det generellt doseras mera, då medlet riskerar att dräneras bort.

Vind och temperatur: Vid kraftig vind och låg temperatur skall man dosera mer, då ytan kyls ner.

Trafiktäthet: Vid mycket trafik måste man dosera mer och ofta, då medlet ”slits bort”.

Nederbörd: Medlet kan tunnas ut eller försvinna helt om nederbörd faller efter dosering.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad