Ice Melt

Typ
Snö- och issmältningsmedel.

Användningsområde
Lämpar sig för upptining av frusna takrännor och avloppsrör samt till borttagning av is i trappor, körbanor, på trottoarer, lastramper o. dyl.

Används av polis, brandväsen, transportsällskap, vaktmästare etc.

Bruksanvisning
Används i koncentrat.
Större mängder lös snö tas först bort.
Strös därefter på ytan med god spridning.
Smältningen startar omedelbart.

EGENSKAPER
• Skadar inte plantor, gräs, cement, asfalt, skor, bildäck o. dyl.
• Utvecklar värme när det kommer i förbindelse med is och snö.
• Verkar 20 gånger snabbare än salt och behåller sin verkan vid låga temperaturer ända ner till - 45°C.
• Smälteffekten fortsätter upp till 24 timmar efter det att pulvret har upplösts.
• Försenar ny isbildning.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad