Asphalt

Typ
Asfaltreparationsmassa.

Användningsområde
Reparation av hål och sprickor i asfalt och betong. Används för reparation av vägar, körbanor, cykelstigar, parkeringsplatser, golv, broar, uppfarter, omkring avloppsbrunnar m.m.

Bruksanvisning
Temperatur vid påläggning: 5°C till 35°C.
Ta bort vatten, olja och smuts.
Djupa hål fylls först med sten, grus, sand e. dyl. till 2-3 cm under nivån och underlaget stampas.
Ta ut påsen med ASPHALT ur spannen, sätt foten på påsen och tryck till den hårt ett par gånger. Asfalten blir nu mjuk och lätt att hantera inom loppet av ett par minuter.
Överbliven asfalt packas in i påsen och sätts tillbaks i spannen.
Fyll på ASPHALT och banka med en spade eller dylikt för att sätta igång härdningen.
25 kg ASPHALT räcker till 1 m2 med ca. 1,5 cm djup. Med ca. 1,5 cm djup.

EGENSKAPER
• Klar att användas. Tål temperaturer från -40°C till +60°C efter påläggning.
• Är flexibelt 12-24 timmar efter påläggning, men kan belastas omedelbart efter påläggning.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning