Roof Fix Plus

Typ
Glasfiberarmerad asfaltmassa.

Användningsområde
För tätning av tak, takpapp, takplattor, takfönster, hängrännor, takinfästningar, skorstenar, ventilationsrör, rörgenomföringar. Sprickor i väggar och grundmurar mm.

Bruksanvisning
Avlägsna rost, smuts och löst material. Asfaltmassan värms upp vid behov till ca 20°C före applicering.
Appliceras med stålspatel eller liknande.
Större sprickor och hål bör vävarmeras: Påför asfaltmassan, sätt på väven som armering och skydd med ytterliggare ett lager asfaltmassa.
Släta därefter eventuells ut fogmassan med en fuktad fogpinne.
Använd utrustning rengörs med lacknafta.

EGENSKAPER
• Torkar och härdar till en beständig och fleksibel försegling som inte spricker och följer underlagets yta.
• Fäster på telgel, betong, mursten, eternit, zink, takpapp, asfalt och trä.
• Fäster även på fuktigt underlag
• Temperaturområde: -40°C till +90°C.
• Torktid vid 15°C: 1 mm pr. 24 timmar
• Önskas en tunnare konsistens kan man späda med ca 10% lacknafta.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad