Power

Typ
Flytande starkt alkaliskt rengöringsmedel.

Användningsområde
Användbart till rengöring inom alla typer av industrier, storkök m.m.
I verkstadsindustrin är den speciellt användbar till att ta bort sot, fett o. dyl. från väggar och golv.
Används också till rengöring av eldstäder.

Dosering
Blandas med vatten i förhållande 1-10% beroende på behov.
För borttagning av gammalt bonvax och till rengöring av eldstäder, 1:3 med vatten.

EGENSKAPER
• Produkten har en kraftig rengöringseffekt, är miljövänlig och luktfri.
• Används till rengöring inom livsmedelsindustrin tack vare sin goda fettupplösande effekt.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning
Brochure