Alka Cip

Typ
Starkt alkaliskt lågskummande rengörings- och avfettningsmedel.

Användningsområde
För generell rengöring och avfettning där det ställs stora krav på effektiv sot- och fettborttagning. Tex livsmedelsindustri, storkök, simhallar, kylrum m.m.
Används även för borttagning av kåda/harts från hallgolv, målramar, sågblad, fräsar, o. dyl. och kan med försiktighet användas till rengöring av aluminium.

Bruksanvisning
Bästa resultat uppnås om varmt vatten används.
Generell rengöring och avfettning: Blandas i vatten i förhållande 1: 5 - 1:20 beroende på graden av nedsmutsning.
Kådaborttagning, hallgolv: Läggs ut över golvet med golvtvättmaskin. Blandas i förhållande 1:40 med vatten.
Kådaborttagning, målramar: Påförs med trasa, svamp el. dyl. Eftertorkas med fuktig trasa.

EGENSKAPER
• Produkten är luktfri, lågskummande och har kraftig renseffekt.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning
Brochure