Faktor

Typ
Självseparerande lågaromatiskt avfettningsmedel.

Användningsområde
Används till alla typer av deltvättar samt till att ta bort asfalt, olja och smuts på bilar, anläggningsmaskiner o.dyl. Används också som motortvätt och till tvätt av elektrisk utrustning som elektromotorer, generatorer, elskåp o.dyl. då den inte är elektriskt ledande upp till 25000 volt. Används även för rengöring av valsar, dukar och plattor i tryckerimaskiner.

Bruksanvisning
Avfettning: Används i koncentrat i bad eller lågtrycksspruta.
Grafisk industri: Hälls eller sprutas över valsen som därefter körs ren. På dukar och plattor används en fuktig trasa.

EGENSKAPER
• Löser upp olja och fett utan att skada metall, plast eller målade ytor.
• Är emulgerande och kan därför spolas av med vatten.
• Löser upp färgrester.
• Penetrerande.
• Skadar inte plast eller metaller.
• Vissa gummityper tåler inte permanent kontakt med FAKTOR, bl.a natur- (NR), Styrene Butadiene- (SBR), butyl-, EDPM- och silikongummi.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad