Grease Stopper

Typ
Flytande bakteriehaltig avloppsprodukt primärt till fettavskiljare.

Användningsområde
Användes till förebyggande underhåll av avlopp, avloppssystem, vattenlås och fettavskiljare.

Bruksanvisning
Används outspätt. Kan användas manuellt eller ihop med ett automatiskt doseringssystem.

Fettavskiljare: Töm fettavskiljaren. Tillsätt startdosen (podning) direkt i fettavskiljaren. Använd 1,5 liter per m3 volymen av fettavskiljaren. Därefter underhåll med dagliga tillsättningar, se nedanstående tabell.

Avlopp: Dosering till avlopp och avloppssystem med normala rördimensioner: Startdos (podning): 200 ml den första veckan. Underhållsdos: 100 ml pr vecka.

EGENSKAPER
• Vid regelmässig användning reduceras mängden av fettavlagringar och motverkar därmed stopp.
• Reducerar luktämnen genom att sänka den biologiska produktionen av komponenter som luktar, såsom svaveloxid och härskna, illaluktande flyktiga fettsyror, som normalt samlas i avloppens syrefattiga miljö.
• Innehåller en nyupptäckt och patenterad Bacillus bakteriestam.
• Denna bakteriestam ger avloppsprodukten ämnen till att själv bryta ner de mest motståndskraftiga komponenter av fettmolekyler - dom långkedjade fettsyrorna.
• Innehåller också bakterier som bryter ner proteiner och kolhydrater.


More Info:

Data
Säkerhetsdatablad