Sanitary Cleaner

Typ
Ett tjockflytande sanitärrengöringsmedel.

Användningsområde
Används för daglig rengöring av sanitära rum, toaletter och andra sanitära installationer.
Används på kakel, emalj och rostfritt stål.

Bruksanvisning
0,2 - 0,6 dl till 10 liter vatten vid vanlig rengöring.
I koncentrat till toaletter o. dyl.

EGENSKAPER
• Har kalkförebyggande effekt.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning
Brochure