Cerox Plus

TYP
Surt skummande rengöringsmedel

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
CEROX PLUS är ett starkt surt skummande rengöringsmedel som används till periodisk avkalkning av alla ytor som tål sura medel. Produkten innehåller en stor mängd fosforsyra och är därför effektiv mot tjocka kalkbeläggningar. CEROX PLUS ger ett tätt och stabilt skumlager.

DOSERING:
Arbetslösning: 2-5% (viktprocent)
Temperatur: 5-60°C. Vid högt proteininnehåll, ej över 40°C.
Kontakttid: 5-20 minuter.
Låt ej skummet torka in.
Efter användning skall alla ytor, som senare kan komma i kontakt med livsmedel, rengöras rikligt med vatten.

EGENSKAPER
• Det bör utövas försiktighet vid användning på syrakänsliga material, t ex kromade ytor.
• CEROX PLUS bryter effektivt ner protein och kalkbeläggning-ar. Ger ett kraftigt stabilt skum vid användning av skum-utläggningsutrustning.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Brochure