M.F. Klor

Typ
Flytande maskinrengöringsmedel.

Användningsområde
Lämplig till alla industriella rengöringsmaskiner med automatisk dosering.

Bruksanvisning
Mjukt vatten (0-10 °dH): 1,5 ml pr. liter vatten. Medelhårt vatten (10-20 °dH): 3 ml pr. liter vatten. Hårt vatten (över 20 °dH): 4,5 ml pr. liter vatten.

EGENSKAPER
• Kraftigt Koncentrerat.
• Utan generande lukt.
• Binder kalk och järn effektivt.
• Hindrar kalkbeläggningar.
• Mycket lämplig till rengöring av aluminium

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad