Disk Cleaner

Typ
Flytande diskmedel - Svanmärkt.

Användningsområde
Användes för manuell disk och rengöring av stolar, bord, golv i matsal o. dyl.

Bruksanvisning
Dosering till disk: 0,2 dl till 10 l vatten.

Dosering till rengöring: 0,5 dl till 10 l vatten.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad