Söker du kvalitet, 
kunskap och engagemang?

Bra för det är våra ledord.

Vi vill inte bara vara en leverantör
av service- och underhållsprodukter,
utan även din samarbetspartner för
bättre kvalitet.
Därför sätter vi dig som kund i centrum.

Etiketter och faromärkning

Etikettinformation

Etiketter  på Kem-produkter är lagstadgat och det är ett krav med många regler och specifikationer. Speciellt på grund av säkerhetsåtgärder för frakt och hantering, men också för den allmänna användningen av produkten. En sak är att etiketten är fylld med information och anteckningar, men vad betyder det egentligen och vad skall du som användare förhålla dig till? Nedan ger vi en inblick i den information som visas på NORDEN OLJES produktetiketter.

Våra produkter indelas i olika programgrupper, där varje grupp har sin egen färg.  Det är inga obligatoriska föreskrifter utan en service för dig som användare, att du snabbt kan få en översikt om det är en produkt i den rätta användargruppen som du håller i. Grupp-/färg klassificering kan du se på sidan där alla våra grupper är uppsatta.

Etiketterna är också utrustade med ikoner som illustrerar vilka programgrupper produkten täcker. Klicka här för att se ikonernas betydelse.

På Norden Olje har vi vår egen kvalitets- och registreringsavdelning, där säkras att all lagstadgad information på etiketten uppfylls. Därför är också etiketten försedd med en varningsetikett (vid 2-sidiga etiketter är det baksidan). Varningsetiketten består av några R- och S- fraser - R för Risk och S för Säkerhet. Lagstadgade krav från miljödepartementet beskriver vilka fraser, som skall användas, samt vilken frätningsskaderisk dessa associeras med.

Senast sommaren 2015 skall alla kemiska produkter ha nya etiketter och säkerhetsdatablad då de nya enhetliga märkningssytemen kommer att träda i kraft. Det betyder att de oranga varningssymbolerna löpande byts ut mot nya, liksom att R- och S-fraser blir ersatta med H- och P-fraser (Hazard och Precaution). Varför ändrar vi då inte redan nu till de nya reglerna? Förklaringen är att det är ett krav att ange den gamla markeringen innan den 1e juni, medan det är frivilligt att upplysa om den nya märkningen dessförinnan. Därför väntar vi lite för att inte skapa dubbelarbete. Till höger kan du se vilka symboler som ersätter de gamla. Läs mer om märkning och de nya reglerna här.

 

Till sist kan du på våra etiketter också finna en liten färgad ruta där det anges ett nummer. Det anger pH-värdet av produkten där röd=surt, grön=neutral och blå är alkalisk.